UWAGA! WNIOSKI O STYPENDIA SOCJALNE!!!

625

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/23 oraz możliwością ponownego ubiegania się o przyznanie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów informujemy, że :

wnioski należy składać do 15.09.2022 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych               i Alimentacyjnych MOPS Świdnica ul. Franciszkańska 7 ( Biuro Obsługi Klienta – pokój 10, okienko 5). Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego, którego wysokość na osobę w rodzinie w miesiącu sierpniu 2022 r. nie może przekroczyć kwoty 600 zł netto.

Wnioski są do pobrania  gabinecie pedagoga szkolnego.