SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY

906

dla klas 4-8

Pod hasłem: „ Portret Cypriana Kamila Norwida”

Głównym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania twórczością   wybitnego polskiego poety, grafika, rzeźbiarza, malarza oraz filozofa. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień plastycznych .

Praca ma być wykonana na formacie A-4 techniką rysunkową, malarską, graficzną lub w formie kolażu, fotokolażu, a dla kreatywnych i odważnych w wersji fotograficznej-reżyserowanej dawnym portretem  artysty.

Termin składania wytworów: do 21 czerwca 2021 roku u p. B. Wilczewskiej

Najlepsze prace zostaną przekazane do Biblioteki Miejskiej w Świdnicy gdzie nastąpi wernisaż, podsumowanie pracy uczniów we wrześniu 2021 roku w ramach projektu edukacyjnego „Poezja i dobroć…i więcej nic-Cyprian Kamil Norwid” z okazji 200 rocznicy urodzin artysty.

Każda praca musi mieć z tyłu czytelny opis:

Imię, nazwisko  ucznia, klasa, nr tel. rodzica, opiekun artystyczny, SP 105 w Świdnicy oraz zał. nr 1 (do pobrania u p. B. Wilczewskiej).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM.