ŚWIETLICOWY TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

484

 

Mijający tydzień w świetlicy szkolnej to tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym 🚘🚦
Dzieci poznały podstawowe znaki drogowe, zasady ruchu drogowego zostały również poinformowane jak bezpiecznie przebyć drogę do i ze szkoły. Na ostatnim etapie dzieci wykonywały prace plastyczne związane z ruchem drogowym🚗 i sygnalizacją świetlną🚦.