ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ W “0” B

77

Świąteczny nastrój, dziecięca radość, wspólne śpiewanie kolęd, warsztaty plastyczno- techniczne to miły czas naszej przedszkolnej rodziny.