SUKCES I ŚWIDNICKIEGO TURNIEJU ZAWODOZNAWCZEGO

1938

Ponad sześćdziesięcioro uczestników z dziewięciu szkół podstawowych, w tym szkoła ze Strzelec; jedenaście różnorodnych konkurencji związanych z doradztwem zawodowym- rynkiem pracy i pracownikiem, i trzy godziny niesamowitej zabawy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy- gospodarzy I Świdnickiego Turnieju Zawodoznawczego.

 19 listopada 2019r. z inicjatywy doradcy zawodowego SP 105 w Świdnicy p. Renaty Jończyk  i we współpracy Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej odbył się turniej zawodoznawczy skierowany do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Celem spotkania było zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu orientacji zawodowej, zachęcenie do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki kształtowania kariery edukacyjno-zawodowej,     przybliżenie zagadnień ze świata zawodów, pracy,  rynku pracy, pobudzanie aktywności i kreatywności, wreszcie zachęcenie młodzieży do poznania świata zawodów oraz środowiska pracy różnych profesji. Wszystko udało się śpiewająco.

Wśród zadań znalazły się takie, które wyzwoliły pokłady kreatywności, aktywności i solidarności.  Sześcioosobowe zespoły projektowały koszulki wybierając osoby znane i cenione za swoją działalność, zdobycze naukowe, osiągnięcie sukcesu. Pojawił się więc Henryk Sienkiewicz, Maria Curie- Skłodowska, Olga Tokarczuk, ale także Fredy Mercury czy Roksana Węgiel. Układano gwoździe w poziomie,  zmieniano zawody znanym i lubianym np. Magdzie Gessler czy Robertowi Lewandowskiemu. Przygotowano z przypadkowo dobranych materiałów nowoczesne narzędzia prac , rozwiązano szereg krzyżówek oraz rebusów, ułożono piramidy zawodowe… Działo się, działo…

Mimo wspaniałej atmosfery oraz formy zabawowej zadaniem turnieju było wyłonienie zwycięzcy, który z rąk wiceprezydenta Świdnicy otrzymał puchar przechodni Prezydent Miasta Świdnicy p. Beaty Moskal- Słaniewskiej.

Zwycięzcami został zespół ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy. Gratulujemy.

Dziękujemy wszystkim szkołom oraz doradcom zawodowym za zaangażowanie i wyśmienitą zabawę w murach Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy:

Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Anecie Kachnic

Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Adriannie Krzyżaniak

Szkole Podstawowej nr 315 w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Renacie Cichowskiej

Szkole Podstawowej nr 4 i 8  w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Justynie Adamskiej- Litwińskiej

Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Marcinowi Kucowi

Społecznej Szkole Podstawowej  w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Ewelinie Leszczko

Szkole Podstawowej w Strzelcach i doradcy zawodowemu p. Bogusławie Semik

Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy i doradcy zawodowemu p. Renacie Jończyk.

Szczególne podziękowania dla p. Moniki Goduli, p. Beaty Samoraj, p. Wandy Śliwowskiej i p. Beaty Wilczewskiej za pomoc w organizacji turnieju.