SPRZĄTANIE ŚWIATA

1578

W piątek 20.04.odbyło się Sprzątanie świata. Uczniowie klas 5 wysprzątali teren
wokół szkoły.