REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

692

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy zaprasza potencjalnych wykonawców/dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Remont instalacji elektrycznej”

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.I pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert można pobrać poniżej: