REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 105 W ŚWIDNICY

3405

REKRUTACJA
Do Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy

Szanowni Państwo!

Wybór szkoły dla dziecka to niełatwa decyzja. Przygotowałyśmy dla Państwa ulotkę na temat szkoły i zestaw zabaw dla dzieci, aby przedstawić ofertę naszej placówki.

Zapraszamy!

Zestaw zabaw

Ulotka

 

I.

Od 1 marca 2021 r. ruszają zapisy w formie elektronicznej dzieci siedmioletnich (rok urodzenia 2014) do klasy pierwszej

www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl

Oraz zapisy dzieci sześcioletnich (rok urodzenia 2015) do oddziału przedszkolnego

www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl

 II. Rekrutacja do klasy pierwszej

 1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. W terminie od 1 do 12 marca 2021 r. wypełniają elektronicznie „Zgłoszenie do szkoły obwodowej” kandydata.
 2. Drukują je i podpisane składają w sekretariacie szkoły od 1 do 12 marca 2021 r. w godz. 7.30 – 15.00.

2) Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. W terminie od 1 do 12 marca 2021 r. wypełniają elektronicznie „Wniosek o przyjęcie kandydata”.
 2. Drukują go i podpisany składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru od 1 do 12 marca 2021 r.

III.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. W terminie od 1 do 12 marca 2021 r. wypełniają elektronicznie „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego”.
 2. Drukują go i podpisany wniosek składają w sekretariacie szkoły.

IV.

 1. 22 marca 2021 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

2. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę zapisu dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego od 23 do 26 marca 2021 r do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

V. 29 marca 2021 r. do publicznej wiadomości podana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;
 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;
 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;
 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.

Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący

pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;

 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDNICĘ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022