REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1202

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDNICĘ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 14 – 25.02.2022r. 14 – 22.03.2022r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę      w postępowaniu rekrutacyjnym. 28.02.2022r. 23.03.2022r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 03.03.2021r. 28.03.2022r.
4 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 04 – 09.03.2022r. 29 – 31.03.2022r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11.03.2022r. 04.04.2022r.