PROJEKT EKOLOGICZNY

847

Ekologia i sztuka.

W ramach projektu edukacyjnego „ Przyszłość Ziemi w rękach młodego pokolenia” uczniowie naszej szkoły angażują się  w różne akcje i przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym  a swoją postawą , przykładem, skłaniają innych do pozytywnego działania na rzecz ochrony środowiska.

Na korytarzy szkolnym możemy oglądać efektowne prace artystyczne wykonane na zajęciach plastycznych i artystycznych przez uczniów klas 5, 7 i 3gim. realizujących projekty  „ Sztuka z odpadów”, „ Kolorowe jak motyle”, „ Ekologiczne murale”.

Zapraszamy.