PODSUMOWANE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

124

 

„ BOHATEROWIE NAUKI I PRZYGODY W CZARNYCH LUB BIAŁYCH KROPKACH”

W ramach Święta Patrona Szkoły 10 czerwca 2024 roku został podsumowany konkurs plastyczny dotyczący świata nauki M. Skłodowskiej-Curie oraz przygód i wypraw polarnych M. Kamińskiego.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: klasy młodsze (0-3) oraz klasy starsze (4-8). Jury po długich analizach przyznało 2 NAGRODY w klasach młodszych: 1B (wych. M. Barylak) i 2A (wych. M. Komorowska) oraz 3 wyróżnienia w klasach: 3A, 1A,2B.
Jury przyznało również 2 NAGRODY w klasach starszych – 5A (wych. T. Maj) i 4A (wych. J. Antos).

Konkurs inspirowany był odkryciami M. Skłodowskiej-Curie oraz przygodami i wyprawami polarnymi Marka Kamińskiego. Forma przedstawienia treści zaczerpnięta została ze Szkolnej Instalacji Plastycznej: „ Czarne i białe kropki”.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz wszystkim zaangażowanym uczniom i wychowawcom.

Organizatorzy: Pani Beata Wilczewska i Pani Anna Kasprzak.