PODRÓŻ, PODRÓŻOWANIE

1046

Uczniowie klas 0 – 3 od grudnia brali udział w Szkolnym Projekcie Edukacyjnym „Podróż, podróżowanie…”. W ramach projektu w klasach poznawały wiersze różnych polskich pisarzy o tematyce podróżniczej. Wiersze zgromadzono w specjalnie przygotowanym na ten cel zbiorku, który zostanie przekazany szkolnej bibliotece.

W ramach projektu przeprowadzony został konkurs literacko-plastyczny – zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej do wybranego wiersza.

Oto wyniki:

Natalia Żółkiewska Ia – NAGRODA
Zofia Kozicka IIa – NAGRODA
Julia Wrona IIIb – NAGRODA
Anastazja Kwiatek 0a – WYRÓŻNIENIE
Alisa Malyshevska  IIIc – WYRÓŻNIENIE

Dnia 1 marca 2022 r. odbył się konkurs recytatorski dzieci z klas 0 – 3. Reprezentanci każdej klasy prezentowali przygotowane wiersze. Recytacjom uczniów przysłuchiwała się  z-ca dyr. M. Stec oraz szkolny logopeda p. A. Kaliszewska-Zawisza.

Oto zwycięzcy:

Michał Sidor IIIc – NAGRODA
Antonina Małuszkiewicz Ia – NAGRODA
Marcin Sandurski IIa – NAGRODA
Erika Sorochyńska  IIIb – WYRÓŻNIENIE
Julia Kotańska 0a – WYRÓŻNIENIE

W obu konkursach uczniowie otrzymali piękne dyplomy oraz zasłużone nagrody. Pokonkursową wystawę prac można zobaczyć na parterze w holu szkoły.

GRATULACJE!  Organizatorzy: M. Kiszecka-Decowska, L. Brańka -Konicka