POCZET SZTANDAROWY

1102

 

Szkoły Podstawowej nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców.

Sztandar jest jednym z trzech podstawowych symboli szkolnych. Opiekę nad nim sprawuje poczet – trzyosobowa grupa uczniów wybranych spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną kandydatów. Pełnienie służby chorążego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Przysługuje ona tylko tym, którzy: są uczniami klasy najwyższej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

W bieżącym roku szkolnym – w naszej placówce – zostały powołane dwa poczty sztandarowe – zasadniczy i rezerwowy. W skład tego pierwszego powołano: Filipa Szewczyka, Joannę Bartosiewicz, Emilię Lato. Poczet rezerwowy tworzą: Igor Litwińczuk, Gracjan Czapla, Anna Kozmowska oraz Agata Katyńska. To wielki zaszczyt zarówno dla rodziców, jak i wyróżnionych uczniów. Serdecznie gratulujemy!

Opiekunami szkolnego pocztu sztandarowego są p. Agata Żuraw i p. Michał Zawadzki.