PASOWANIE NA UCZNIA

1187

Dzień 20 października w naszej szkole był wyjątkowo uroczysty. Uczniowie z klas: 1a, 1b i 1c zostali pasowani na uczniów. Dzieci śpiewem, recytacją, pląsami, zadaniami o tematyce szkolnej, jesiennej i ekologicznej udowodniły, że zasługują na miano uczniów.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor pasowała wszystkich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy. Wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy, a rodzice ufundowali kuferki ze słodyczami i grami edukacyjnymi. Nad całością tego uroczystego dnia czuwały wychowawczynie klas pierwszych: Joanna Kurzawa, Joanna Andrzejewska i Małgorzata Pałamarz.

Pierwszakom życzymy wspaniałych dni spędzonych w szkolnych ławkach.