PASOWANIE NA UCZNIA

496

 

14 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na uczniów pod hasłem ,,Pierwszaki dbają o środowisko”.
We wrześniu i w październiku dzieci wykonały wiele zadań związanych z ekologią. Podczas uroczystości pasowania wykazały się umiejętnością segregowania śmieci, korzystania z wielorazowych woreczków do zakupu warzyw i owoców.
Pierwszaki zaprezentowały także piosenki oraz wiersz. Główną częścią uroczystości bylo ślubowanie i pasowanie przy szkolnym sztandarze. Dyrekcja szkoły, nauczycielki i rodzice zadbali o upominki dla dzieci i słodki poczęstunek.
Pierwszaki – gratulujemy!