OBCHODY DNIA SAPERA

996

W dniu dzisiejszym 16 kwietnia 2018 roku po raz kolejny we współpracy z III LO w Świdnicy przy pomniku Sapera zorganizowaliśmy uroczystość upamiętniającą trudną i bohaterską pracę saperów na ziemiach zachodnich po 1945 roku. W uroczystościach wzięli udział liczni zaproszeni goście.

Dziękujemy za zabranie głosu podczas uroczystości pani Beacie Moskal Słaniewskiej – prezydent miasta Świdnicy oraz panu pułkownikowi Tadeuszowi Bortnikowi – prezesowi Koła Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.