NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

933

 

Biblioteka szkolna jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″, w ramach którego zdefiniowano Priorytet 3 ”

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek Interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Priorytet 3 realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Dotacja w wysokości 15 000 zł pozwoliła na wzbogacenie księgozbioru oraz wyposażenie biblioteki szkolnej.