NAJMŁODSI RECYTATORZY

1433

Szkolny konkurs recytatorski pt. „Wierszolandia” odbył się 23 listopada 2021r. W rywalizacji wzięło udział 16 uczestników z klas 1-3.

Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: p. dyr. Lidia Bosak, p. Marzena Kowalik, p. Dariusz Suszek.

Jury przyznało trzy równorzędne nagrody dla :

Michała Martuli z klasy 3c,
Pawła Gorlowskiego z klasy 3c
oraz Antoniny Matuszkie

a także wyróżnienia dla :
Agaty Kudarewskiej z klasy 1b
Malwiny Jarosz z klasy 2b
Marcina Sandurskiego z klasy 2a
oraz Idy Kowalskiej z klasy 3a

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez szkołę,  wyróżnieni upominki, a  wszyscy uczestnicy dyplomy.