MISTRZ ORTOGRAFII KLAS II i III🏆

248

 

W naszej szkole dla uczniów klas II i  III zorganizowany został konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”. w dwóch kategoriach. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz rozbudzenie motywacji do poznawania, utrwalania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Mistrzem ortografii klas II został Jan Otto, a klas III – Nadia Hazy.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i składamy gratulacje.