KONKURS FOTOGRAFICZNY

900

Gratulacje dla Aleksandry Wolfram uczennicy kl. 2d (G), która zajęła II miejsce w konkursie fotograficznym pt.: „Walory przyrodniczo-krajoznawcze ziemi świdnickiej” zorganizowanym przez Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Nadleśnictwo Świdnica oraz Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.

Celem konkursu, w którym pod kierunkiem p. Katarzyny Nowak wzięło udział 9 uczniów klas gimnazjalnych z naszej szkoły, było rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej tzw. „małej Ojczyzny” oraz budzenie zainteresowań młodzieży walorami turystyczno-krajoznawczymi powiatu świdnickiego. Uczestnicy konkursu wykonali autorskie fotografie przedstawiające walory turystyczno-krajoznawcze przyrody ożywionej i nieożywionej  będące pomnikami przyrody miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.