INFORMACJA DLA RODZICÓW-REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

953
informacje

Wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie w rekrutacji uzupełniającej do 15 maja 2020 roku złożyli deklarację zapisu dziecka do oddziału „0” lub do klasy I do naszej szkoły, zostają zakwalifikowane do przyjęcia do oddziału przedszkolnego / klasy I Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy od roku szkolnego 2020/2021.