HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

975

 

Język polski 16 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9:00
Matematyka 17 czerwca 2020r. (środa) godz. 9:00
Język obcy nowożytny 18 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020r.