EGZAMIN PISEMNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

537

( czas trwania egzaminu 45 minut)

ODBĘDZIE SIĘ

29 maja 2023 roku

Poniedziałek dla uczniów klas: 6c,4b,5a w ramach zajęć techniki/plastyki dla pozostałych chętnych uczniów od 14.30 do 15.15
w sali wskazanej dwa dni wcześniej przez panią B. Wilczewską.

Na egzamin nie wnosimy telefonów komórkowych.

UWAGA!

CHĘTNI DO ZDOBYCIA KARTY ROWEROWEJ
Aby przystąpić do teoretycznego egzaminu należy mieć:

– sprawny rower,
– ukończone 10 lat,
– znać ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów,
– posiadać wiedzę z budowy roweru i jego mechanizmów,
– posiadać wiedzę i umiejętności w stosowaniu ogólnych zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniach,
– umieć udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.

15 i 22 maja 2023 roku odbędą się na konsultacjach w sali 215
dodatkowe zajęcia przypominające i utrwalające wiedzę z zakresu:

– ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów,
– budowy roweru i jego mechanizmów,
– analizy pierwszeństwa na skrzyżowaniach,
– znajomości znaków drogowych,
– pierwsza pomoc.

Nauczyciel techniki: p. Beata Wilczewska.