DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

1610

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.” (Taylor MacKenzie)

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzymy pracownikom oświaty takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, cierpliwości, wytrwałości. Nauczycielom satysfakcji
z wykonywanej pracy.