DODATKOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI Z UKRAINY ORGANIZOWANE PRZEZ MDK

634

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza wszystkie dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego na zajęcia edukacyjno – opiekuńcze do naszej placówki w godzinach popołudniowych wg tygodniowego rozkładu (patrz https://mdk.swidnica.pl/ , zakładka PLAN ZAJĘĆ 2021/2022)

DZIAŁ I : ulica Nauczycielska 2

Dział II: ulica Słobódzkiego 21

Informacja telefoniczna 74 851 33 30