BYLIŚMY W MECHANIKU I CKZ-cie

1296

 

We wtorek 3 marca uczniowie klas 8 odwiedzili Zespół Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Zapoznano uczniów z oferta edukacyjną szkoły, która kształci na poziomie technikum oraz szkoły branżowej. Od września 2020 szkoła będzie prowadziła nabór do Szkoły branżowej 2 stopnia, czyli dla uczniów którzy po trzyletniej szkole branżowej, dawniej zawodowej, będą chcieli kontynuować naukę w technikum- zdać maturę i studiować.

Kierunki ZSM to:

TECHNIK MECHANIK
kwalifikacje:
Użytkowanie obrabiarek skrawających CNC
to specjalista w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania 3D, programowania i eksploatacji maszyn i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
oraz
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
kwalifikacje:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
to specjalista w zakresie nowoczesnych konstrukcji motoryzacyjnych i diagnostyki samochodowej,
z umiejętnością planowania czynności obsługowo-naprawczych.
lub
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
to specjalista w zakresie mechatroniki i elektroniki samochodowej, z umiejętnością planowania czynności diagnostycznych i obsługowo-naprawczych
oraz
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TECHNIK SPEDYTOR
kwalifikacja:
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
to specjalista w zakresie organizowania i zarządzania procesami transportowo-spedycyjnymi, znajomości nowoczesnych środków transportu, obsługi giełdy transportowej oraz planowania przewozu ładunków na terenie kraju i w zakresie międzynarodowym.

TECHNIK MECHATRONIK
kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Oraz
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
to specjalista w zakresie nowoczesnych technologii, automatyki i robotyki, programowania sterowników PLC, sterowania układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych za pomocą obwodów elektronicznych i techniki mikroprocesorowej

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

3-letnia

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (CNC)
kwalifikacja:
Użytkowanie obrabiarek skrawających CNC
obsługuje maszyny i obrabiarki sterowane numerycznie CNC

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
kwalifikacja:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
zna nowoczesne technologie, konstrukcje maszyn i urządzeń, montuje linie technologiczne, stosuje nowoczesne techniki montażu

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
kwalifikacja:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
diagnozuje, obsługuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
kwalifikacja:
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
diagnozuje, obsługuje i naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Zwiedziliśmy także CKZ- miejsce praktyk uczniów trzech świdnickich szkół: ZSM, ZSB-E oraz ZS nar 1. Warto obejrzeć galerię naszych zdjęć.