ANDRZEJKI W BIBLIOTECE

2118

W bibliotece szkolnej jak co roku obchodzono andrzejki. Wróżby andrzejkowe to bardzo stara polska tradycja. Wspomina o nich już Marcin Bielski w swojej Kronice z XVI wieku. Staropolskie przysłowie mówi „Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”, bo kiedyś wróżby miały charakter matrymonialny – dziewczyny chciały wiedzieć kiedy i za kogo wyjdą za mąż.

Obecnie andrzejki to wesoła zabawa, którą traktujemy z przymrużeniem oka. W bibliotece wróżyli dziewczyny i chłopcy z klasy 8B pod kierunkiem nauczycieli-bibliotekarzy p. Wandy Śliwowskiej i p. Moniki Goduli.

Dużym powodzeniem cieszyły się klasyczne wróżby „z serca”, w których można było poznać imię przyszłej ukochanej lub ukochanego. Ponieważ, z oczywistych  względów bezpieczeństwa, w bibliotece nie można używać świeczek, wróżby z wosku zastąpiono wróżbami z kolorowych kleksów. Barwne plamy interpretowała Nikol zaspokajając ciekawość  uczniów i wywołując wiele śmiechu. Ponadto wszystkim chętnym przepowiadano przyszły zawód, wróżono także z koła kolorów, z bukietów kwiatów, z kart z obrazkami oraz z rzutów kośćmi.

Do biblioteki przyszły również grupy dzieci ze świetlicy pod opieką p. Jolanty Orleańskiej i p. Czesławy Michalik. Najmłodsi dostali na pamiątkę andrzejkowe kolorowanki.