AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024

205

 

Dnia 20 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia dla ósmoklasistów, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Pielach zabrała głos i skierowała swoje słowa do absolwentów i ich rodziców.

Ósmoklasiści złożyli ślubowanie, którego tekst brzmiał:.
„My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy ślubujemy: wiernie strzec honoru szkoły, dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu,
zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju”
W trakcie akademii zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli edukację szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Pierwszym Absolwentem, czyli pierwszego ucznia w alfabecie została: Sandra Bakun z klasy 8a. Najlepszym Absolwentem Szkoły Podstawowej nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy w roku szkolnym 2023/ 2024 została Anna Matvieieva z klasy 8a.
Omnibusem 2024 Szkoły Podstawowej nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy została Anna Matvieieva.

Nagrody sportowe, które otrzymali: Adrian Szychowski, Krystian Pawlak, Radosław Bronikowski. Nagrody za udział w rozgrywkach Rodzinnej Ligi Badmintona. Nagrodę otrzymała także Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Anna Matvieieva, za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu szkolnego i aktywny udział w życiu szkoły.

Potem ucznowie podziękowali Pani Dyrektor Małgorzacie Pielach, Pani Wicedyrektor Miłosławie Stec, Panu Wicedyrektorowi Krzysztofowi Terebunowi za wspieranie naszego wszechstronnego rozwoju oraz motywowanie do działania. Podziękowania od ósmoklasistów otrzymali również nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Słowa wdzięczności trafiły do wszystkich rodziców naszych absolwentów.

Na sam koniec Pani Dyrektor oficjalne zakończyła roku szkolnego 2023/ 2024 dla ósmoklasistów. To była wzruszająca akademia.