ZIMOWY WYPOCZYNEK

597
informacje

W ramach projektu “Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” zachęcamy do udziału w bezpłatnym zimowisku uczniów polskich i cudzoziemskich.

Warunki uczestnictwa:

 1. Termin turnusu zimowiska: 08.02.2020-15.02.2020 (od soboty do soboty).
  2. Miejsce zimowiska: Ośrodek Wczasowo – Kolonijny “Zielony las” w Radkowie, ul. Jagiellońska 33. Osobami odpowiedzialnymi za realizację wypoczynku zimowego są właściciele biura podróży “Kon Tiki” z siedzibą we Wrocławiu.
  3. Uczestnikami zimowiska mogą być uczniowie w wieku 7 – 11 lat.
  4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przypadku dzieci cudzoziemskich o zakwalifikowaniu się na zimowisko decydować będzie kolejność zgłoszeń do organizatora wypoczynku oraz złożenie stosownych ankiet przez rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku dzieci polskich pierwszeństwo będą miały dzieci uczące się w szkołach razem z zakwalifikowanymi dziećmi cudzoziemskimi, a wśród nich – pochodzące z rodzin wielodzietnych.
  5. Dziecko należy zgłosić wypełniając kwestionariusz i podpisując oświadczenie RODO. Oba dokumenty muszą być ODRĘCZNIE podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Następnie zgłoszenie należy zeskanować i drogą elektroniczną wysyłać do organizatora wypoczynku, ponieważ tylko zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną będą brały udział w rekrutacji. Zeskanowane zgłoszenia (kwestionariusz i klauzula RODO) należy wysłać na adres zielonylas@kontiki.pl   W przypadku trudności ze zgłoszeniem dziecka, można zgłosić się do psychologa szkolnego z prośbą o pomoc w tym zakresie do dnia 20.12.2019r. (piątek) do godz. 12:00.
  6. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia prześle potwierdzenie wpisania dziecka na listę. W odpowiedzi zostanie także wysłana karta kolonijna oraz informacje wyjazdowe.
  7. Otrzymaną kartę kolonijną należy wypełnić czytelnie i rzetelnie. Zeskanowaną kartę należy przesłać na adres mailowy  zielonylas@kontiki.pl , a oryginał przekazać wychowawcom na zbiórce w dniu wyjazdu.
 1. Kartę kolonijną należy odesłać w terminie maksymalnie 7 dni od daty jej otrzymania.

Poniżej można pobrać kwestionariusz zgłoszenia, klauzulę informacją RODO oraz program wypoczynku.