WYCIECZKA KLASY II B

730

20 grudnia  klasa II B była na wycieczce w Stacji Edukacji Przyrodniczej.
Dzieci przysłuchiwały się ciekawym  opowieściom pani Moniki Drozdowskiej o
życiu i zwyczajach nietoperzy.

Poznały nazwy wielu gatunków tych ssaków i wskazywały różnice w ich
budowie podczas prezentacji multimedialnej. Rozmawiały także na temat
życia leśnych zwierząt i uczyły się je rozpoznawać dotykając ich sierść.
Po skończonych zajęciach dzieci poszły do parku. Obserwowały park
w zimowej szacie i brały udział w bitwie na śnieżki.