WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

846

Numeru rachunku Rady Rodziców

Rada Rodziców PKO BP SA rachunek nr
76 1020 5138 0000 9702 0151 6038

W tytule proszę wpisać klasę, której dotyczy wpłata.