WOLONTARIAT-PRZYBORY, ŻYWNOŚĆ

1338

Niedaleko Lwowa leżą Przemyślany, gdzie posługę kapłańską pełni Salezjanin, ks. Piotr Smolka, Polak, który od 23 lat pracuje jako duszpasterz w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła na Ukrainie. Na terenie jego parafii, w Chlebowicach, znajduje się szkoła podstawowa. Jej uczniowie uczą się w bardzo trudnych warunkach i potrzebują różnorakiej pomocy. Postanowiliśmy im zatem pomóc, odpowiadając na apel Ojca Salezjaniana. W naszej szkole p. katechetki Alina Barć i Małgorzata Wawszczyk postanowiły zorganizować zbiórkę przyborów szkolnych. Uzbieraliśmy 5 dużych pudeł przyborów szkolnych, które 16 października 2017 pojechały do Chlebowic.

Wolontariusze zareagowali również na prośbę Ks. Dyrektora Caritasu Diecezji Świdnickiej.105 wolontariuszy i inni chętni uczniowie klas 7 i gimnazjalnych aktywnie włączyli się do akcji „Kromka chleba dla sąsiada. Symboliczne dzielenie się chlebem”. Odzew był niesamowity – w szkole zebrano 120 kg żywności długoterminowej. Żywność ta została przekazana 12 potrzebującym rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Warto dodać, iż współpraca wolontariatu pod opieką p. Aliny Barć z Caritasem Diecezji Świdnickiej trwa nieprzerwanie od 10 lat. I zawsze wszyscy potrzebujący mogą liczyć na odzew młodych ludzi, którym dobro innych nie pozostaje obojętne.

Dlatego bardzo DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH RODZINOM, KTÓRZY OKAZALI WIELKIE SERCE.