WESOŁA KOKOSZKA

2347

16 października odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Wesoła kokoszka” przeznaczony dla uczniów klas  II i III. Dzieci mogły recytować dowolnie wybrany  wiersz. Jury w składzie: Lidia Bosak  dyrektor, Zdzisława Strzelczyk –  Salwierak bibliotekarz,  Halina Leszczyc – Laskowska –  nauczyciel wspomagający przyznało dwie równorzędne nagrody dla: Ani Kozmowskiej z klasy 2a i Laury Śleszyńskiej z klasy 3b oraz trzy wyróżnienia: dla Milenki Gładysz i Ani Matvieievy z klasy 2a oraz Konstancji Borkowskiej z klasy 3c.

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy i upominki.

W Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Zespole Szkół w Marcinowicach reprezentować będą naszą szkołę : Laura Śleszyńska i Milenka Gładysz. Życzymy powodzenia!