WALENTYNKI LITERACKIE

720

14 lutego w bibliotece szkolnej przy ul. Saperów odbył się Konkurs Pięknego Czytania Prozy  i Poezji Miłosnej.  Uczniowie z okazji Dnia Zakochanych czytali fragmenty ulubionych utworów.

Z prozy wybrali książki Małgorzaty Musierowicz i Ewy Nowak. Natomiast autorami czytanych wierszy byli: Wisława Szymborska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Adam Asnyk, Bolesław Leśmian, Adam Mickiewicz, Jan Lechoń. W konkursie wzięło udział czternaścioro uczniów z klas 5, 6, i 7. Oceniano płynność czytania, bezbłędność, prawidłową dykcję i własną interpretację tekstu. Jury jednogłośnie przyznało nagrody następującym uczniom:

I miejsce – Luiza Czerwińska, Szymon Antonowicz
II miejsce – Maciej Fitrzyk
III miejsce – Julia Uchańska, Hanna Wełna

Piękny wystrój sali, dyplomy i nagrody oraz organizację konkursu przygotowały nauczyciele-bibliotekarze p. Monika Godula i p. Wanda Śliwowska.

Uczestnikom gratulujemy!