SZKOŁY PONADGIMNAZIALNE W ŚWIDNICY

2751

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
ul. Pionierów 30, 58-100 Świdnica
tel. 74 852 25 16, 74 852 22 92
www.kasprowiczanie.com

Klasy I c – biologiczno-chemicznej
Klasy I d – humanistyczno-medialnej
Klasy I p – politechnicznej
Klasy I g – językowo-geograficznej

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Równa 11, 58-100 Świdnica
tel: 74 852 05 73
www.lo2.swidnica.pl

Klasa (I A) matematyczno–fizyczna (politechniczna) z rozszerzoną matematyką, fizyką (lub geografią lub chemią) i językiem angielskim (lub informatyką)

Klasa (I B) biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi (Uniwersytet Wrocławski) z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką (lub geografią lub matematyką)

Klasa (I C) przyrodniczo-matematyczna z rozszerzoną biologią, matematyką (lub językiem angielskim), geografią (lub fizyką lub chemią lub informatyką)

Klasa (I D) humanistyczna z elementami kulturoznawstwa i filozofii z rozszerzoną historią, językiem polskim.

III Liceum Ogólnokształcącego
ul. Kościelna 32, 58- 100 Świdnica
tel. 74 852 01 11 lub 74 852 03 12
www.lo3.net.pl

I a – klasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną: historia, język angielski,
I b1 – klasa artystyczna z grafiką komputerową: plastyka, język angielski,
I b2 – klasa architektoniczna z grafiką komputerową: fizyka, język angielski,
I c – klasa przyrodnicza z edukacją sportową: biologia, język angielski,
I d1 – klasa policyjna: geografia, język angielski
I d2 – klasa wojskowa: geografia, język angielski

Zespół Szkół Nr 1
Budowlana 7-9 58-100 Świdnica
74-852-07-00
www.zs1.pl

Technikum– 4 letnie

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich
Technik logistyk

Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie (z oddziałami integracyjnymi )

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

Wielozawodowa :
Sprzedawca, kucharz, piekarz , cukiernik, stolarz, fryzjer, tapicer, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, lakiernik ,operator obrabiarek skrawających, krawiec i inne zawody w których uczeń znajdzie praktykę jako pracownik młodociany

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych
Równa 18 58-100 Świdnica
tel: 74 853-30-33 74-857-72-49
www.zsht.swidnica.pl

Technik obsługi turystycznej
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych
Wałbrzyska 35-37 58-100 Świdnica
tel: 74-852-10-05
www.zsbe.swidnica.pl

TECHNIKUM

Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik elektronik – pod patronatem firmy SONEL S. A.
Technik informatyk – pod patronatem firmy RST Software Masters

SZKOŁA BARNŻOWA

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Ekonomicznych
ks. Agnieszki 2 58-100 Świdnica
tel: 74-852-26-41 74-852-26-27
www.zse.adner.net

 Technikum Ekonomiczne

zawód: technik ekonomista

Kwalifikacje:

K1 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
K2 – Prowadzenie rachunkowości

Technikum Organizacji Reklamy

zawód: technik organizacji reklamy

Kwalifikacje:

K1 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych
K2 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Zespół Szkół Mechanicznych
Sikorskiego 41 58-100 Świdnica
tel: 74 852 40 94
www.kopernikus.internetdsl.pl

TECHNIKUM NR 6

Technik Mechatronik
Technik Mechanik
Technik Spedytor
Technik Pojazdów Samochodowych

BRANŻOWA  SZKOŁA   I  STOPNIA  NR 4

Mechatronik
Mechanik Pojazdów Samochodowych
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
Operator Obrabiarek Skrawających

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego- KOLARSTWO
ul. Traugutta 5, 58-100 Świdnica
tel. 074 852 19 35
www.zsp.swidnica.pl

Technikum Ortopedyczne
Traugutta 7, 58-100 Świdnica
tel. (74) 85 13 157
e-mail:  sekretariat@sced.pl

Technik ortopeda