STYPENDIUM SZKOLNE INFORMACJA DLA RODZICÓW

713

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW INFORMUJEMY, ŻE DRUKI WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW GMINY MIASTO ŚWIDNICA
W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB U PEDAGOGA SZKOLNEGO.

(DOCHODY NA OSOBĘ W RODZINIE W MIESIĄCU SIERPNIU NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ KWOTY 514,00 ZŁ. NETTO),
A OD PAŹDZIERNIKA 2018R. – 528ZŁ.

WYPEŁNIONE WNIOSKI RAZEM
Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ

DO 15 WRZEŚNIA 2018r.
W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ALIMENTACYJNYCH MOPS
W ŚWIDNICY PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ  POKÓJ NR 11