STYPENDIUM – OGŁOSZENIE

943

Uprzejmie informujemy, że stypendia za wyniki w nauce i sukcesy sportowe za semestr drugi roku szkolnego 2018/2019 będą do odebrania w Szkole Podstawowej
nr 105 w budynku przy ulicy Saperów 27A u kierownika gospodarczego (na parterze).

Stypendia przyznane uczniom odbierają opiekunowie prawni – proszę o zabranie dowodu osobistego.

Stypendia będą wypłacane od poniedziałku 8 lipca 2019r. do środy 31 lipca 2019r.
w godzinach od 8.00 do 15.00