SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

1026

Pierwsza nagroda dla naszej uczennicy za prezentację multimedialną na temat życia i działalności kawalerów Orderu Uśmiechu.

Konkurs Miejski zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu pod patronatem rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka został rozstrzygnięty 26 marca 2018 r. Wzięły w nim udział dwie prezentacje multimedialne: Natalii Styczeń
z klasy 7a oraz Aurelii Wolak z klasy 3a gimnazjalnej. Komisja brała pod uwagę m.in. oryginalne ujęcie tematu, estetykę, efekt wizualny oraz szatę graficzną.

Prezentacja Aurelii okazała się najlepszą spośród nadesłanych. Uczennica przybliżyła postać Jakuba Błaszczykowskiego, który od lat pokazuje, że oprócz bycia wielkim piłkarzem jest przede wszystkim zwykłym człowiekiem o wielkim sercu. Tytuł kawalera Uśmiechu przyznały mu dzieci, które skorzystały z jego pomocy, dziękując
w ten sposób za jego zaangażowanie w wiele akcji charytatywnych i niesienie pomocy potrzebującym.

Gratulujemy – Aurelia Wolak w nagrodę jedzie do Warszawy.
Opiekunem była pani mgr Beata Samoraj.