ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

2097

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od

1 Września 2017 r., 1 Września 2018 r., 1 Września 2019 r.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od

1 Września 2019 r.