Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

858

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2019/2020.