PYTANIA KONKURSOWE DO SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „100 na 100- lecie”

664

05.11.2018 r. (poniedziałek)       

Podaj daty  bitew , w których decydująca rolę odegrali Polacy (ROK)

 1. Wiedeń
 2. Grunwald
 3. Monte Cassino
 4. bitwa warszawska tzw. „ cud nad Wisłą”

 

06.11.2018 r. (wtorek)

KTO POWIEDZIAŁ… ?

 1. „ Idź złoto do złota”
 2. „ Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
 3. „ Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”
 4. „Takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”

 

07.11.2018 r. (środa)

POŁĄCZ W PARY

 1. Szczerbiec – Sokrates
 2. Cykuta Stanisław – Konarski
 3. Collegium Nobilium – Władysław Łokietek
 4. Pałac pod Blachą – ks. Józef Poniatowski

 

08.11.2018 r. (czwartek)

DOPISZ DOWÓDCĘ DO PODANEJ  BITWY

 1. Kłuszyn 1610
 2. Legnica 1241
 3. Warna 1444
 4. Wizna 1939

 

09.11.2018 r. (piątek)

KOGO NAZWANO…?

 1. Książe poetów polskich
 2. Semiramida Północy
 3. Najdzielniejszy z dzielnych
 4. tzw. mały rycerz (postać literacka)