PYTANIA KONKURSOWE DO SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „100 na 100- lecie”

564

15.10.2018 r. (poniedziałek)

  1. Gdzie ( w jakim kraju) umarł Tadeusz Kościuszko?
  2. Kto był autorem dzieła „ O skutecznym rad sposobie”?

 

16.10.2018 r. (wtorek)

  1. Z jaką barwą łączysz tajną organizację harcerską podczas okupacji niemieckiej?

Przykład: nielegalny handel żywnością w czasie okupacji- t tzw. czarny rynek- czarną

  1. Jaki kwiat był symbolem wojny domowej w Anglii w XV w. ?

 

17.10.2018 r. (środa)

  1. Którędy biegła pierwsza na ziemiach polskich linia kolejowa?
  2. W którym roku ja wybudowano?

 

18.10.2018 r. (czwartek)

  1. Jak nazywał się dowódca wygranego powstania wielkopolskiego, które wybuchło 27.12.1918 r?
  2. Jak nazwano wystąpienie chłopów przeciw szlachcie polskiej, na czele którego stanął Jakub Szela?

 

19.10.2018 r. (piątek)

  1. Dyktatorem, którego powstania był Romuald Traugutt?
  2. Podaj datę jego wybuch ( dzień- miesiąc- rok).