PYTANIA KONKURSOWE DO SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „100 na 100- lecie”

602

08.10.2018 r. (poniedziałek)

1. Kto powiedział : „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężył Bóg”
(Venimus, vidimus, Deus vicit)
2. Co mają wspólnego: Kartagina, Warszawa, Hiroszima?

09.10.2018 r. (wtorek)

1. Czy Tadeusz Kościuszko spotkał się z Thomasem Jeffersonem?
2. Kto był autorem pierwszej kroniki w języku polskim?

10.10.2018 r. (środa)

1. Która władczyni egipska marzyła o panowaniu nad Rzymem?
2. Ilu synów miał Bolesław Krzywousty?

11.10.2018 r. (czwartek)

1. Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża?
2. Podaj nazwisko osoby pochodzenia polskiego, która dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla.

12.10.2018 r. (piątek)

1. Skąd wziął się wyraz AKADEMIA?
2. Podaj nazwę państwa na Półwyspie Bałkańskim, które jako ostatnie uzyskało niepodległość.