PYTANIA KONKURSOWE DO SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „100 na 100- lecie”

659

24.09.2018 r. (poniedziałek)

28. Który sławny pianista był polskim premierem?
29. Co się stało ważnego w Polsce w 1364 r. ?
30. Do kogo należał Śląsk w 1725 r. ?

25.09.2018 r. (wtorek)

31. Podaj imię władcy, który miał przydomek WYGNANIEC.
32. Podaj imię władcy, który miał przydomek ODNOWICIEL.
33. Podaj imię władcy, który miał przydomek BEZ ZIEMI.

26.09.2018 r. (środa)

34. Od kogo pochodzi nazwa Augustów?
35. Kiedy zniesiono Liberum veto?

27.09.2018 r. (czwartek)

36. Który król Polski jako pierwszy koronowany był w Krakowie?
37. Ten prezydent RP był wybitnym inżynierem w zakresie hydrotechniki i elektryfikacji.

29.09.2018 r. (piątek)

38. W którym kraju europejskim najwcześniej zasiadły w sejmie kobiety?
39. Co to była banicja?
40. Czy mogli i spotkali się : Teodor Roosevelt i Józef Stalin?