PYTANIA KONKURSOWE DO SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „100 na 100- lecie”

720

17.09.2018 r. (poniedziałek)

15. Dziś 17 września obchodzimy rocznicę napaści na Polskę. Podaj kto dokonał w tym dniu w 1939 tego napadu.
16. Która to rocznica tego najazdu?

18.09.2018 r. (wtorek)

17. Jedna z najczęściej śpiewanych piosenek w czasie I wojny światowej „ Przybyli ułani pod okienko” powstała w 1914 r. i początkowo jej tytuł brzmiał inaczej. Podaj tą drugą nazwę.
18. Co oznacza słowo- REDUTA?
19. Ile było wypraw Krzysztofa Kolumba?

19.09.2018 r. (środa)

20. Ilu było polskich królów elekcyjnych?
21. Która kobietę w historii Polski nazywano „ matką królów ”?
22. Który historyk był wychowawcą synów królewskich?

20. 09. 2018 (czwartek)

23. Ile lat miał Piotr Wielki, gdy został obwołany carem Rosji?
24. Ile lat miał Piotr Wielki, gdy faktycznie objął władzę jako car?

21.09.2018 (piątek)

25. Jakie drzewo opisał we fraszkach J. Kochanowski?
26. Skąd wzięła się nazwa warzyw „ włoszczyzna”?
27. Gdzie panowała dynastia Przemyślidów?