PROJEKT EDUKACYJNY – “POZNAJEMY PISARZY”

1453

W tym roku 2017/2018 w ramach szkolnego projektu edukacyjnego “POZNAJEMY PISARZY” dzieci z klas 0 -3 poznawały sylwetkę i twórczość Józefa Grzegorza Ratajczaka. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z wybranymi utworami literatury dziecięcej, słuchanie wierszy, poznanie twórczości, recytowanie wierszy, rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką czy inspirowanie do twórczych działań.

Projekt obejmował szereg działań:

– spotkanie, zajęcia z bibliotekarzem szkolnym,

– prezentacja gazetki poświęconej pisarzowi,

– słuchanie, czytanych w klasach wierszy przez nauczyciela lub uczniów,

– przygotowanie w klasach kącika tematycznego,

– konkurs recytatorski klas 0 i 1,

– konkurs plastyczny klas 0, 1, 2, 3,

– wystawa pokonkursowa prac dzieci na korytarzu szkolnym.

Dnia 27 listopada 2017 r. odbył się w świetlicy szkolnej konkurs recytatorski dzieci z klas 0 i 1 “Wiersze Józefa Ratajczaka”. Mali recytatorzy prezentowali dużą umiejętność interpretacji wierszy. Potrafili przekazać swoje emocje. Recytacji wierszy przysłuchiwała się komisja w składzie p. dyr. M. Pielach, p. A. Żuraw, p. Z. Strzelczyk-Salwierak. W przerwie konkursu klasa III D recytowała wiersze J. Ratajczaka oraz śpiewała piosenki “Kałużowy deszcz” i “Szkolne niespodzianki”. W nagrodę dzieci z klas 0 i I otrzymały piękne dyplomy i nagrody książkowe.

NAGRODY w konkursie recytatorskim:

Kinga Kania  0 B

Oliwier Bizoń  I A

Hanna Karamara  I B

Lena Kwiatek  I C

Na zakończenie projektu wręczone zostały również nagrody artystom-plastykom, którzy wykonali prace plastyczne do wierszy Józefa Ratajczaka. Wpłynęło z klas 0 – 3 kilkadziesiąt prac. Wszystkie prace zostały ocenione. Uczestnicy wykonali prace do wielu wierszy, posługiwali się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz stosowały odpowiednią kolorystykę. W nagrodę dzieci otrzymały dyplomy oraz książki.

NAGRODY w konkursie plastycznym “Ziarenka maku”:

Nela Gorska  0 A

Anna Matvieieva  II A

Marek Scheer  3 B

Nazar Revnivtsev  3 C

Loya Yilmaz  3 D

G R T U L U J E M Y  !!!

Zapraszamy do udziału w projekcie w przyszłym roku.

Organizatorzy: M. Kiszecka-Decowska, L. Brańka-Konicka, Z. Strzelczyk-Salwierak.