PRELEKCJA EKOLOGICZNA

909

W piątek 13.10.2017r. gościliśmy w naszej szkole p. Małgorzatę Masłowską-Bandosz koordynatora kampanii „Misja emisja”. Pani Małgorzata spotkała się z uczniami klas IV
i VI na prelekcji na temat niskiej emisji. Nasz gość wytłumaczył uczniom co to jest niska emisja i skąd się bierze na terenie naszego kraju, miasta. Wspólnie zastanawialiśmy się jak zapobiegać niskiej emisji i przeciwdziałać jej powstawaniu.

Niska emisja błędnie kojarzy się z niewielką ilością uwalnianych do powietrza substancji,
a tak naprawdę ma związek z wysokością kominów. Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim indywidualne piece i kotły węglowe, które ogrzewają budynki wielo
i jednorodzinne, a także transport samochodowy. Niska emisja powstaje m.in. na skutek spalania w piecach złej jakości węgla (zasiarczonego i zapopielonego), mokrego drewna,
a także śmieci (np. butelek plastikowych, kubeczków po jogurtach, kolorowych czasopism, fragmentów mebli, gumy).

Nie bez znaczenia jest także zły stan techniczny urządzeń grzewczych, a także dawno nieczyszczone kominy. Zanieczyszczenia wydobywające się z niskich kominów rozprzestrzeniają się w najbliższej okolicy i szybko opadają na ziemię, są wdychane przez ludzi, co prowadzi do różnych chorób. Nasi uczniowie pod kierunkiem gościa szukali rozwiązań aby skutecznie przeciwdziałać powstawaniu niskiej emisji.

Powietrze jest niezbędne do życia, dlatego warto dbać o jego jakość.

Monika Mieliwodzka – koordynator szkolny