POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE…

906

Jak zmienia się rynek pracy w Świdnicy i okolicy? Gdzie poszukiwać pracy? Na jakich pracowników jest największe zapotrzebowanie?

Te i wiele innych pytań padło podczas dzisiejszego spotkania uczniów klas 3 z p. Elżbietą Salamon doradcą klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, który na zaproszenie doradcy zawodowego p. Renaty Jończyk odwiedził naszą szkołę 19 października w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Karier 2017.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi lokalnego rynku pracy, dowiedzieli się o przyczynach i skutkach bezrobocia oraz sposobach zatrudniania pracowników. Zaprezentowano aktualne oferty pracy oraz omówiono możliwości odbycia staży zagranicznych.

Warto dodać, że w PUP działa poradnia zawodowa, która udziela pomocy pracodawcy w doborze kandydatów do pracy albo w indywidualnym rozwoju zawodowym jego i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.