PORANEK HISTORYCZNY

775

W tym roku podobnie jak w roku poprzednim w naszej szkole obchodziliśmy kolejną rocznicę czyli 227 uchwalenia Konstytucji 3-Maja.

W dniu 25.04.2018r. apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany
w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Uczniowie klasy VA i VB zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z Konstytucją 3-Maja. Chór przygotowany przez panią Barbarę Musiej zaprezentował pieśni patriotyczne,
a Małgosia Stanisławska i Miłosz Kwiatek.

Na zakończenie apelu głos zabrał pani dyrektor Lidia Bosak.

Apel został przygotowany pod okiem wychowawczyń klas V: panią Beatę Wąż i panią Magdalenę Biesiadzińską.