PETYCJE – OFICJALNE WNIOSKI NA MOCY ART. 61 I 63 KONSTYTUCJI RP W ZWIĄZKU Z ART. 241 KPA

884

Petycja z dnia 16.08.2018r.
Data złożenia petycji – 16.08.2018r.
Przewidywany termin załatwienia – 16.11.2018r.